La colada del volcán de La Palma incendia una carretera