Impartido por ANA ALICIA PÉREZ HANSEN.

Inscripción: zonajoven@candelaria.es